{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Дани слободе“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_3Y0UU“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“UWoTG“,“css_classes“:“text-center „,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“ДАНИ СЛОБОДЕ“,“tag“:“h2″},{„component“:“hc_space“,“id“:“Q86kN“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:““},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_Fy5Qq“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_8hFJd“,“column_width“:“col-md-6″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_text_block“,“id“:“Rcp9H“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“content“:“„Дани слободе” je традиционална манифестација у организацији Града Београда, која слави два датума ослобођења Београда, 20. октобар 1944. и 1. новембар 1918. године, замишљена је као фестивал позоришта, уличног перформанса, јавних концерата и смелих изложби на отвореном.“}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_S3UBp“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_space“,“id“:“ICmej“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:““}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_H0doe“,“column_width“:“col-md-2″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_sZFXU“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“pYZ4P“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“circle“,“size“:““,“position“:“left“,“animation“:false,“text“:“ДАНИ СЛОБОДЕ 2020″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://danislobode.rs/дани-слободе-2020/“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_Fca9C“,“column_width“:“col-md-2″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_n94MV“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“gpCsq“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“circle“,“size“:““,“position“:“left“,“animation“:false,“text“:“ДАНИ СЛОБОДЕ 2019″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://danislobode.rs/дани-слободе-2019/“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_1uDme“,“column_width“:“col-md-2″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_kfQ0F“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_space“,“id“:“25tuP“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:““},{„component“:“hc_separator“,“id“:“tiJfD“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“style“:““}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_WPjzn“,“column_width“:“col-md-4″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_oeMKH“,“column_width“:“col-md-2″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_image_box“,“id“:“O7lDu“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://danislobode.rs/wp-content/uploads/2020/10/Facebook-icon.png|200|200|1053″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:true,“link“:“https://www.facebook.com/Dani.Slobode.Beograda/“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_S9Ycq“,“column_width“:“col-md-2″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_image_box“,“id“:“XhNUo“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://danislobode.rs/wp-content/uploads/2020/10/Instagram-icon.png|200|200|1054″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:true,“link“:“https://www.instagram.com/dani_slobode/“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_3to64″,“column_width“:“col-md-4″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[]}],“section_settings“:““},“scripts“:{„lightbox“:“jquery.magnific-popup.min.js“},“css“:{„lightbox“:“scripts/magnific-popup.css“},“css_page“:““,“template_setting“:{„settings“:{„id“:“settings“}},“template_setting_top“:{},“page_setting“:{„settings“:[„lock-mode-off“]}}